Cultureel Erfgoed

Overal in het Twentse en Achterhoekse land is het geluid van de midwinterhoorn in de tijd van de Advent te horen. Ten teken dat wordt uitgekeken naar de terugkeer van “het licht” in een ver verleden, maar tegenwoordig, in onze huidige tijd, ook naar de komst van de Verlosser in de christelijke traditie.
Echter, vanaf december 2013 is er een klein verschil met vroeger. Het blazen van van ‘n oaln roop op de midwinterhoorn behoort vanaf nu tot het midwinterhoornblazen hoort nu bij de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het midwinterhoornblazen is de eerste Nederlandse traditie op die lijst.

De gebruiken die bij de Nationale Inventaris horen, maken in een later stadium kans door de UNESCO erkend te worden als

error: Content is geschermd !!